CÁT ĐA CẠNH (HẠT THÉP)

Liên Hệ

BAO GỒM CÁC CHỦNG LOẠI:

  • Hạt thép đa cạnh Growell G120
  • Hạt thép đa cạnh Growell G80
  • Hạt thép đa cạnh Growell G50
  • Hạt thép đa cạnh Growell G40
  • Hạt thép đa cạnh Growell G25
Danh mục: